-اخذ مجوزفعاليت شركت كليد طلايي رامسردر طرح تطبيق و استاندارد سازي مراكز اقامتي و پذيرايي در منطقه 7 شامل استانهاي گيلان ،گلستان،مازندران و سمنان از سوي اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري كشورآبان ماه نودويك