اخبار دوره های آموزشی سال 96

1

دوره مدیریت منابع انسانی  فروردین ماه

2

دوره آشپزی عمومی اردیبهشت الی تیر ماه

3

دوره مدیریت نوشیدنی ها(کافی شاپ) اردیبهشت الی تیر ماه

4

دوره ایمنی و بهداشت خرداد ماه

5

دوره مدیریت و نظارت بر بخش پذیرایی میهمان تیر ماه

6

دوره آشپزی ملل تیر الی شهریور ماه

7

دوره فروش و بازاریابی در هتل مرداد  ماه

8

دوره کنترل هزینه ها بر بخش خانه داری شهریور ماه

9

دوره قنادی تخصصی شهریور الی آبان ماه

10

دوره رزرواسیون شهریور ماه

11

دوره مدیریت و نظارت بر بخش غذا و نوشابه مهر ماه

12

دوره مدیریت عمومی هتل مهر الی آبان ماه

13

دوره کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه آبان ماه

14

دوره مقررات و ظوابط هتلداری و گردشگری دی ماه

15

دوره بهداشت مواد غذایی در هتل بهمن ماه

16

دوره راهنمایی و چمدان بری در هتل بهمن ماه

17

دوره مدیریت عمومی در هتل بهمن الی اسفند ماه

18

دوره اصول نگهبانی در هتل اسفند ماه

اخبار دوره های آموزشی سال 95

1

دوره فروش و بازاریابی در هتل فروردین ماه

2

دوره مدیریت عمومی هتل اردیبهشت الی تیر ماه

3

دوره مدیریت نوشیدنی ها (کافی شاپ) اردیبهشت الی تیر ماه

4

دوره مدیریت منابع انسانی خرداد ماه

5

دوره مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش میهمان تیر ماه

6

دوره آشپزی عمومی تیر الی شهریور ماه

7

دوره انبار داری در هتل مرداد  ماه

8

دوره کنترل هزینه ها بر بخش غذا و نوشابه شهریور ماه

9

دوره مدیریت نوشیدنی ها(کافی شاپ) شهریور الی آبان ماه

10

دوره انبار داری در هتل شهریور ماه

11

دوره مدیریت و نظارت بر بخش خانه داری مهر ماه

12

دوره مدیریت عمومی هتل مهر الی آبان ماه

13

دوره کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه آبان ماه

14

دوره روابط عمومی در هتل آبان ماه

15

دوره بهداشت مواد غذایی در هتل دی ماه

16

دوره راهنمایی و چمدان بری در هتل بهمن ماه

17

دوره کنترل هزینه ها بر بخش غذا و نوشابه بهمن ماه

18

دوره فروش و بازاریابی در هتل اسفند ماه

19

دوره حسابداری و صندوق داری در هتل اسفند ماه