اخبار دوره های آموزشی سال 92

1

دوره مدیریت عمومی در هتل فروردین الی اردیبهشت ماه

2

دوره مدیریت و نظارت بر بخش خانه داری اردیبهشت الی خرداد ماه

3

دوره مقررات و ضوابط هتلداری و گردشگری خرداد ماه

4

دوره کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه مرداد ماه

5

دوره مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش میهمان شهریور ماه

6

دوره ایمنی و بهداشت در هتل مهر ماه

7

دوره انبار داری در هتل آبان ماه

8

دوره روابط عمومی در هتل آبان ماه

9

دوره مدیریت نوشیدنی ها(کافی شاپ) آذرالی دی ماه

10

دوره راهنمایی و چمدان بری دی ماه

11

دوره اصول نگهبانی در هتل  بهمن ماه

12

دوره مدیریت عمومی هتل بهمن الی اسفند ماه

13

دوره رزرواسیون در هتل اسفند  ماه

14

دوره مدیریت عمومی در هتل اسفند ماه

 اخبار دوره های آموزشی سال 91

1

دوره منابع انسانی در هتل فروردین ماه

2

دوره مدیریت و نظارت بر بخش خانه داری اردیبهشت الی خرداد ماه

3

دوره اصول نگهبانی در هتل  خرداد ماه

4

دوره کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه مرداد ماه

5

دوره مدیریت عمومی در هتل شهریور الی مهر ماه

6

دوره ایمنی و بهداشت در هتل مهر ماه

7

دوره رزرواسیون آبان ماه

8

دوره کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه آبان ماه

9

دوره آشپزی عمومی آذرالی دی ماه

10

دوره ایمنی و بهداشت در هتل دی ماه

11

دوره فروش و بازاریابی در هتل  بهمن ماه

12

دوره مدیریت عمومی هتل بهمن الی اسفند ماه