اخبار دوره های آموزشی سال 93

 

1

دوره مدیریت عمومی در هتل فروردین الی اردیبهشت ماه

2

دوره مدیریت نوشیدنی ها (کافی شاپ) اردیبهشت الی خرداد ماه

3

دوره مدیریت منابع انسانی خرداد ماه

4

دوره کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه مرداد ماه

5

دوره مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش میهمان شهریور ماه

6

دوره ایمنی و بهداشت در هتل مهر ماه

7

دوره انبار داری در هتل آبان ماه

8

دوره کنترل هزینه ها بر بخش خانه داری آبان ماه

9

دوره مدیریت نوشیدنی ها(کافی شاپ) آذرالی دی ماه

10

دوره انبار داری در هتل دی ماه

11

دوره مدیریت و نظارت بر بخش پذیرش میهمان بهمن ماه

12

دوره مدیریت عمومی هتل بهمن الی اسفند ماه

13

دوره انبار داری در هتل اسفند  ماه

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید